ParisAline® web sitesinin kullanımınızı düzenleyen kullanım koşulları "Kullanım Koşulları"nı oluşturur ve siteyi kullanarak bu koşullara bağlı olduğunuzu kabul edersiniz ve ParisAline® gizlilik politikasını takip etmeyi ve tüm geçerli yasaları ve düzenlemeleri site kullanımını düzenleyen koşulları takip etmeyi açıkça kabul edersiniz. ParisAline®, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar, site üzerine hemen yayınlayarak derhal yürürlüğe koyar. Lütfen bu sayfayı periyodik olarak kontrol edin. Bu Kullanım Koşullarını ihlal ederseniz, ParisAline® site kullanımınızı sonlandırabilir, gelecekteki site kullanımınızı yasaklayabilir ve/veya size karşı uygun yasal işlemi başlatabilir.

 

**Sınırlı Lisans:** Bu Kullanım Koşullarının gereksinimleri ve kısıtlamaları doğrultusunda siteyi kullanma ve erişme hakkına sahip sınırlı, özel, geri alınabilir ve devredilemez bir lisans verilir. ParisAline®, herhangi bir zamanda siteyle ilgili herhangi bir yönü değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir. ParisAline®, ayrıca bildirimsiz veya sorumluluk taşımadan belirli özelliklere ve hizmetlere sınırlamalar getirebilir veya siteye tamamen veya kısmen erişiminizi sınırlayabilir. Siteye erişim için size verilen özel yazılım ve ilgili belgelere, varsa, sahip olma hakkınız yoktur. Kullanım Koşullarında belirtilenler dışında, siteyi, içeriğini (yazılım dahil) tamamen veya kısmen doğrudan veya dolaylı olarak sahiplenme, kullanma, ödünç verme, satma, kiraya verme, lisans verme, alt lisans verme, devretme, kopyalama, çevirme, değiştirme, adapte etme, iyileştirme veya yeni veya türev çalışmalar oluşturma, veya siteyi, içeriğini (yazılım dahil) tümüyle veya kısmen görüntüleme, dağıtma, sunma veya herhangi bir şekilde kullanma hakkınız yoktur.

 

**Website Kullanımı:** Web sitesindeki içerik yalnızca genel bilgi amaçları içindir ve profesyonel diş veya tıbbi tavsiye yerine geçmez. Her zaman kişiselleştirilmiş tavsiye için nitelikli bir profesyoneli danışmalısınız.

 

**Sizin Temsilciliğiniz:** Siteyi ziyaret ederek, (a) en az 13 yaşında olduğunuzu; (b) sitenin içeriğini içermek üzere ParisAline®'a gönderdiğiniz tüm materyallerin, ticari sır, telif hakkı, ticaret markası, ticaret dress, gizlilik, patent veya diğer kişisel veya mülki haklar dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını çalmayacağınızı, ihlal etmeyeceğinizi veya ihlal etmeyeceğinizi ve vaat ettiğinizi temsil edersiniz. Web sitesini kullanan ve 13 yaşın altındaki Müşteri, Web sitesinin kullanıcısı olarak kaydolmamalı ve Web sitesinde işlem yapmamalıdır.

 

**İzin Verilen Kullanım:** Sitedeki materyali kişisel kullanımınız için ziyaret etmek, görüntülemek ve kopyasını saklamak için yetkilendirildiğinizi kabul edersiniz, bu materyali kişisel kullanım dışında başka bir amaç için çoğaltmayacağınızı, indirmeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyece

 

ğinizi veya dağıtmayacağınızı kabul edersiniz, ParisAline® tarafından açıkça izin verilmediği sürece. Ayrıca, sitede derin bağlantı oluşturamazsınız, ParisAline® tarafından açıkça izin verilmediği sürece. Web sitesindeki içerik ve yazılım ParisAline®'ın mülkiyetindedir. Kart sahibi, işlem kayıtlarının ve Satıcı politika ve kurallarının bir kopyasını saklamak zorundadır.

 

**Hesabınız:** Bir hesap oluşturursanız, hesabınızın gizliliğini korumaktan ve hesabınızın altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu olmaktan sorumlusunuz.

 

**Ticari Kullanım Yok:** Siteyi ticari amaçlarla kullanamazsınız, örneğin herhangi bir türde mal veya hizmet satışı yapmak amacıyla. Site üzerinde herhangi bir ticari teklifi yapma hakkınızı elde etmek için ParisAline®'ın önceden yazılı onayını almalısınız. ParisAline®, bu hükmü ihlal eden herhangi bir kişiye karşı uygun yasal işlemi başlatma hakkını saklı tutar, bunun içinde örneğin iletişimin site üzerinden kaldırılması ve bu tür ihlalci kişilerin site kullanımından men edilmesi gibi.

 

**Bağlantılar ve Arama Sonuçları:** Site, otomatik olarak dünya çapındaki çeşitli web sitelerine başvuran arama sonuçları üretebilir ve/veya bağlantı verebilir. ParisAline®, bu sitelerin içeriği üzerinde kontrol sahibi değildir ve içeriğini onaylamaz. Siteyi başka bir siteyi aramak veya bağlamak için kullanıyorsanız, bu sitelerin içeriği üzerinde ParisAline®'a herhangi bir talepte bulunmayacağınızı ve anlayacağınızı kabul edersiniz, bu talebinizi ParisAline®'a herhangi bir tazminat veya kayıp talep etmeyeceğinizi anlarsınız. Site üzerinden bir bağlantıya sorununuz varsa, bize registration@ParisAline®.com adresinden bildirebilirsiniz.

 

**Telif Hakkı Politikası:** ParisAline®, lisanssız, açık izin, geçerli savunma veya adil kullanım muafiyeti olmadan telif hakkıyla korunan malzemeleri hukuka aykırı bir şekilde ileten kullanıcıların ayrıcalıklarını sona erdirebilir.

 

**Gizlilik:** Kişisel bilgileriniz Gizlilik Politikasına göre işlenir ve kullanılır. Hizmetlerimizi kullanarak, bilgilerinizin Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve açıklanmasını kabul edersiniz.

 

**Ödeme:** Hizmetlerimiz için belirtilen ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Ödeme bilgileriniz güvendiren güvendiğiniz üçüncü taraf ödeme işlemcileri aracılığıyla güvenli bir şekilde işlenir.

 

**Tedavi Planı ve Sonuçlar:** Sonuçlar değişebilir ve ParisAline® belirli sonuçları garanti etmez.

 

**Fikri Mülkiyet:** Web sitemizdeki içerik, metin, grafikler, resimler, videolar ve yazılım ParisAline®'ın mülkiyetindedir ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. İzinsiz iznimiz olmadan içeriğimizi kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez veya türev çalışmalar oluşturamazsınız.

 

**Garanti Reddi, Hasar Sınırlaması:** PARISALINE®, Ürün veya Hiz

 

metin kullanılabilirliği, doğruluğu, geçerliliği, güvenilirliği veya içeriği hakkında herhangi bir türde bir garanti veya temsil sunmaz. PARISALINE® ayrıca, herhangi bir kullanıcının site üzerinden ilettiği, görüntülediği veya yüklediği herhangi bir tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilginin doğruluğu veya güvenilirliği hakkında herhangi bir temsil veya garanti sunmaz. PARISALINE®, Site, Ürün veya Hizmet kullanımı sonucunda doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel veya ardışık olarak meydana gelen herhangi bir zarardan, kayıptan veya iş kesintisinden sorumlu tutulamaz, kayıp karlar veya iş kesintisi dahil olmak üzere tazminat sorumluluğu dahil olmamak üzere herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. PARISALINE®, Site, Ürün veya Hizmet kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kaybın telafi edilmesi için yeterli bir çözüm sağlamayabilir.

 

**Sonlandırma:** ParisAline®'ın tek takdirine bağlı olarak ve önceden bildirim yapmaksızın, ParisAline® inandığı takdirde, verdiğiniz bilgilerin bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğine veya bu Kullanım Koşullarıyla uyumsuz olduğuna veya ParisAline®'ın haklarını veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğine inanıyorsa, ParisAline®'ın site erişiminizi sonlandırma, herhangi bir yetkisiz kullanıcı bilgisini kaldırma ve bu tür ihlalci kişilere karşı uygun yasal işlemi başlatma hakkınız olduğunu anlarsınız. ParisAline®'ın bu Kullanım Koşulları'nı ihlal etmek için yeterli bir çözüm olmadığını ve bu tür ihlaller için yasal ya da başka tür adil bir çözümü kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Yasal bir gereklilik veya mahkeme kararı gerektirdiğinde, ParisAline® size ilişkin bilgileri ifşa edebilir.

 

**Tazminat:** Siteyi kullanmanız nedeniyle ParisAline®, iştirakleri, ortakları, ajanları ve diğer ortakları ve çalışanları sizi ya da başkalarınız tarafından yapılan herhangi bir talep veya talepten kaynaklanan kayıplardan, sorumluluklardan, iddialardan veya taleplerden zararsız tutmanızı kabul edersiniz, bu zararlar avukat masrafları dahil, herhangi bir üçüncü taraf tarafından tarafımızdan ödenmektedir.

 

**Size Verilen Lisans:** ParisAline®'a materyal sağlayarak, içerik veya materyallerinizi siteye dahil etmek için ParisAline®'a ilettiğinizde veya yüklediğinizde, ParisAline®'a tarafınızdan sağlanan içerik veya materyallerin tüm dil ve sürelerde dünya genelinde kullanma ve sömürme hakkını açıkça verdiğinizi temsil ve garanti edersiniz. ParisAline®, size tarafınızca iletilen veya sağlanan içerik veya materyali tek taraflı olarak site üzerinde kullanma, dağıtma, yayınlama veya başka herhangi bir yöntemle kullanma hakkına sahiptir. İlettiğiniz veya sağladığınız herhangi bir iletişim, içerik veya materyalin telif haklarının veya diğer mülkiyet haklarının ihlal edildiğine dair herhangi bir iddia veya başvurma hakkınızı ParisAline®'a karşı feragat edeceğinizi kabul edersiniz. ParisAline®'a gönderdiğiniz iletişim veya materyallerin gizli ve mülkiyet haklarına tabi olmad

 

ığını kabul edersiniz ve şirket tarafından herhangi bir amaç için kullanılabilir veya dağıtılabilir veya kullanılabilir, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geliştirme, oluşturma, üretme veya pazarlama ürünler veya hizmetler.

 

**Reklamcılık:** Site reklamlar ve/veya sponsorluk içerebilir. Bu reklamları ve/veya sponsorları sunan reklam verenler ve/veya sponsorlar, sitenin dahil edilmesi için sunulan materyallerin doğru olduğundan ve tüm ilgili yasalara uyduğundan emin olmalıdır. ParisAline®, herhangi bir reklamveren veya sponsorun eylemlerinden veya ihlallerinden sorumlu değildir.

 

**Ayırma:** Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçerliliğinin, uygulanabilirliğinin veya icra edilebilirliğinin ortadan kaldırılması durumunda, geriye kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve etkili olmaya devam edecektir.